adiyaman belediyesi logo

Adıyaman Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

Adıyaman, Güneydoğu Toroslar’ın Malatya dağları adı verilen kesiminin güney eteklerinde, deniz seviyesinden 725 m. yükseklikte kurulmuş ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan bir ildir. Adıyaman’ın eski adı Hısnımansûr’dur. “Hısn”, kale korunacak yer anlamına gelmektedir (Battuta, 2004:376). Evliya Çelebi, bu kalenin küçük ama oldukça zorlu bir kale olduğunu, Mısır halifelerinin, sürgün edecekleri kimseleri buraya sürüp hapsettiklerini belirtir (Çelebi, 1976:827). Kaynaklarda, VII. yüzyılda buraya gelen Emevi kumandanlarından Kays kabilesine mensup Mansûr b. Ca’vene’ye referansla buraya bu ismin verildiği dile getirilmiş olsa da başka bir söylentiye göre de bu isim Abbâsi Halifesi Ebû Ca’fer el- Mansûr’un adından gelmektedir. Adıyaman ismi ise Cumhuriyet’ten sonra verilmiş olup kaynağı hakkında bir kayda rastlanamamıştır (Halaçoğlu, 1988:377); (Uzunçarşılı, ty,:276). Helmuth Von Moltke; anısında “Adıyaman’a Kürtler buraya Hassunmanna ya da Hesnmansur diyorlar” demektedir (Işık, 1998:66).

Bölgede yapılan kazılardan, Adıyaman ve çevresinin sırasıyla Hitit, Hurri, Mitanni, Kummuh, Âsur, Pers, Kommagene krallıkları ile Roma ve Bizans Egemenliğine girdiği anlaşılmaktadır (Halaçoğlu, 1988:377). (Uzunçarşılı, ty:276).

Şehir, Osmanlı yönetimine kadar Moğol, Akkoyunlu, Dulkadir Beyliği ve Memlüklü yönetiminde kaldı. Osmanlı Egemenliğine ilk girişi I. Bayezid devrinde olmakla birlikte Yavuz Sultan Selim tarafından 1515’te Diyarbakır’ın fethi sırasında kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. (Ma’muretülaziz Yıllığı, 1301/1883:115-122; (Uzunçarşılı, ty,:276).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.