aksaray belediyesi logo

Aksaray Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

Denizden yüksekliği 965 metre olan Aksaray, kuzey ve güney Anadolu dağlarının birbirinden uzaklaştığı İç Anadolu Bölgesinin, Orta Kızılırmak kesiminde yer alır. Aksaray, aynı zamanda uluslararası yol niteliğindeki E-90 karayolu güzergâhı üzerindedir. Havaalanının olmadığı kente karayolu ile ulaşım; Ankara-Adana-Konya-Mersin-Kayseri karayollarının kesişiminde yer alması nedeniyle oldukça kolaydır.

Aksaray yerleşik alanının doğusu ve kuzeyi dağlık olup güneydoğuda Hasan Dağı ve Melendiz Dağı bulunmaktadır. Batısı ve güneybatısı Konya Ovası ve Tuz Gölü düzlükleri ile çevrilidir. Konya Ovasının doğudaki bir bölümü Aksaray idari sınırları içerisinde kalmaktadır. Geniş bir plato içinde akan Uluırmak, Melendiz dağlarından çıkarak Tuz Gölü’ne dökülür.

TÜİK verilerine göre 1927 yılında 7339 kişi olarak tespit edilen kentin nüfusu, 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi veri tabanına göre 186.599 kişidir. İl nüfusunun toplamı ise 379.915 kişidir.

Kültürel miras alanları yeni yapılara ölçek vermede dikkate alınmamış, mimariyi yönlendirici bir unsur olarak da kullanılamamıştır. Bu dönem, hızlı göç ve nüfus artışı nedeniyle ticari kaygıların birçok şeyin önüne geçtiği bir döneme de işaret eder. Kültür varlıklarını sadece parsel bazında koruyan, yeniyi ise bunun önünde daha güçlü hale getirerek büyüten, kültürel mirasın kentsel gelişim senaryosunun dışında kaldığı bir dönemdir. İlk planın yapıldığı 1948 yılından 1996 yılına kadar geçen sürede tescilli yapılar sadece imar planının müdahaleleri ile korunmuştur. Sonuçta, gelinen noktada kültürel mirasın bulunduğu alanlarda, yatayda ve dikeyde yoğun bir yapılaşma gerçekleşmiş, teknik ve mimari açıdan ise rahatsız edici bir yapılaşma ortaya çıkmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.