aksehir belediyesi logo

Akşehir Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

Sultandağları eteklerinde düz bir ova üzerinde kurulmuş olan Akşehir’in batısı dağlık doğusu ise ovadır. İlçe merkezinin güneyindeki Sultan Dağları dizisi ve kuzeyindeki Akşehir Gölü su toplama havzası bölgenin morfolojik yapısını teşkil etmektedir. Akşehir Gölü, Sultan Dağları ile Emir Dağı arasındaki çöküntü alanında yer almaktadır. Göl, Sultan Dağlarından inen mevsimlik ve sürekli akarsular, göl çevresindeki akiferlerin yeraltı suyu akımı ile göl alanına düşen yağışlarla beslenmektedir. Kapalı bir havzada bulunduğundan dışarıya akıntısı yoktur. Çeşitli yerlerden doğan kaynaklar birleşerek ırmak, dere ve çay halinde Akşehir ve Eber Göllerine dökülmektedir. En önemli akarsuyu Doğanhisar yönünden gelerek Akşehir’in 5-6 km kuzeydoğusundan Akşehir Gölü’ne dökülen Adıyan Çayı’dır. Akşehir çayı ise Sultan Dağlarından doğup kenti ikiye bölerek akmaktadır.

Akşehir ilçesi 85.300 ha kullanım alanına sahip olup, Konya kullanım alanının %2,09’unu, İç Ege Havzası kullanım alanının ise %23,42’sini oluşturmaktadır. Toplam kullanım alanının %40,31’inde tarım arazileri, %27,51’inde orman alanları, %6,17’sinde ise çayır-mera alanları bulunmaktadır. İlçedeki orman alanları, Konya orman alanlarının %4,34’ünü, İç Ege Havzası orman alanlarının ise %34,77’sini kaplamaktadır.

Akşehir ilçesinin 2013 yılı itibariyle nüfusu 93.883 olup, Konya nüfusunun %4,52’sini oluşturmaktadır. İlçe nüfusu yıllar içinde az da olsa azalma göstermektedir.

İlçe nüfusunun %67,19’u aktif nüfus olarak nitelendirilen 15-64 yaş grubunda bulunurken, %21,15’i 0-14 yaş grubunda %11,66’sı 65 yaş üstü grupta yer almaktadır. 15-64 yaş grubu oranı ve 65 yaş üstü oranı, Konya ve Türkiye oranlarından yüksek iken, 0-14 yaş grubu oranı Konya ve Türkiye oranlarından düşüktür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.