akyurt belediyesi logo

Akyurt Belediyesi İmar Durumu Sorgula

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

Akyurt; İç Anadolu Bölgesi’nin Sakarya Nehri ile Kızılırmak büklümleri arasında, Yukarı Sakarya Bölümü’nde, yer almaktadır. Doğu’dan Kalecik, Batı’dan ve kuzeybatıdan Çubuk, güneybatıdan Pursaklar, güneyden Altındağ, güneydoğudan ise Elmadağ İlçeleri ile çevrilmiştir. Çubuk Ovası’nın güneydoğusunda, İdris Dağı’nın batısında yer alır. Akyurt 372 km2 yüzölçümüne sahiptir. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 960 m’dir. Akyurt İlçesi’nin coğrafi koordinatlarına bakıldığında; 40 o 2’ kuzey enlemi ile 40o14’ kuzey enlemi arasında, 32o58’ doğu boylamı ile 33o20’ doğu boylamı arasında olduğu görülür.

İlçemiz Ankara’nın kuzeydoğusunda yer alan, başkent’e çok yakın mesafede, sınırları içerisinde Uluslararası Esenboğa Havaalanı’nı barındıran hızla kalkınan ve büyüyen şirin bir ilçedir.

Nüfus açısından değerlendirildiğinde ise, 1463 kayıtlarında Ravlı köyü otuz hane iken, 1571 yılında kırk yedi haneye ulaşmıştır. 1844 yılında doksan dört kişi olan nüfusu, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk nüfus sayımında 523 kişiye ulaşmıştır. 1928 yılında yirmi bir köyün bağlı olduğu nahiye (bucak) merkezi yapılmış, 1971 yılında belediye teşkilatı kurulmuş ve 20.05.1990 gün ve 20523 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 09. 05. 1990 gün ve 3644 Sayılı Yasa ile İlçe olmuştur.

5216 sayılı kanun ile köy statüsündeki 17 yerleşim yeri mahalle statüsü, üç köyü de orman köyü statüsü kazandı. Bu köyler Ahmetadil, Kozayağı ve Uzunlar’dır. Ancak bu orman köyleri de 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun ile 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimi ile birlikte mahalle statüsü kazanmıştır. Ayrıca, Cücük Mahallesi’ne bağlı Yağızoğlu, Çardakbağı Mahallesi’ne bağlı Kozludere, Balıkhisar Mahallesi’ne bağlı Yıldırım, Çınar Mahallesi’ne bağlı Cumhuriyet, Samut Mahallesi’ne bağlı Özin Dere olmak üzere 5 tane bağlı yerleşim bölgesi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.