bafra belediyesi logo

Bafra Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçukluların eline geçen Bafra’ya 1214 yılında Anadolu Selçuklu Hükümdarı İzzettin Keykavus Türkmen aşiretlerini yerleştirmiştir. 1243’de başlayan Moğol istilaları Selçuklu İmparatorluğu’nun yıkılması ve Türk beyliklerinin kurulmaya başlamasına neden olmuştur.
İşte bu dönemde bölgede küçük bir Selçuklu beyliği olan Bafra Beyliği kurulmuştur. 1460’da ise Bafra, Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Bafra İlçesi Osmanlı İmparatorluğu devrinde Trabzon iline bağlı Canik Sancağına ait bir yerdi. Hangi tarihte kaza merkezi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Salname kayıtlarına göre 1854 yılı sonlarında kaza merkezi olduğu anlaşılmaktadır. İmparatorluk zamanında 1876 harbinden sonra Kırım’dan Bafra’ya çok sayıda Türk gelmiştir. Daha sonraları çıkan Balkan ve I. Dünya savaşları Türk halkının azalıp, fakirleşmesinin, azınlık olmalarına rağmen Rum ve Ermenilerin iktisadi hayatı ellerine geçirip zenginleşmelerini sağlamıştır. Bundan dolayı cesaretlenerek Karadeniz Rum Devleti kurma hevesine kapılan Rumlar Mavri Mira Cemiyetini kurmuşlardır. Fakat 1919’da Milli Mücadele’nin başlamasıyla bu amaçları gerçekleşememiş, daha sonra Yunanistan’ın Kavala, Drama ve Selanik yörelerinden gelen ve tütün yetiştirme işini çok iyi bilen Türklerle mübadele edilmiştir. Mübadillerinde sayısı oldukça fazladır.

1893 yılı Osmanlı nüfus sayımına göre Bafra’da yaşayan kişi sayısı 62.782 kişidir. Bunların büyük çoğunluğu (%62) yani 38.936 kişi Türklerden oluşmaktadır. Bafra’daki Rum nüfusu ise 22.834 kişidir (%36). O senelerde Bafra’da yaşayan her 10 kişiden 6’sı Müslüman, 4’ü Hristiyandır.

Ayrıca Balkan Savaşları (1912) sonrası Kosova’dan gelen Arnavut göçmenlerden büyük bir nüfus Bafra çevresine yerleştirilmiştir. Halen Kosova kültürünü ve ana dilleri Arnavutça’yı yaşatmaktadırlar. Arnavut göçmenlerin Bafra’da tarım ve bahçecilik kültürünün gelişmesinde büyük katkıları olmuştur.

İlçenin nüfusunun yıllara göre değişimini de incelediğimizde, 2007 yılından 2016 yılına kadar aslında ilçe nüfusunda büyük bir değişiklik olmadığı görülmekte olup, 2017 yılı nüfusu 141.488’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.