bandirma belediyesi logo

Bandırma Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

Bandırma, Güney Marmara’da önemli bir yerleşim merkezi olması yanında, Limanı vasıtasıyla da bölgenin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Bandırma’nın, Balıkesir İlinde yaratılan toplam GSYİH’deki payı gerek Balıkesir gerekse Türkiye ortalamasından daha yüksektir. Bandırma İlçesi, Kalkınma Bakanlığı verilerine göre sosyo-ekonomik sıralaması bakımında il genelinde merkez ilçenin de önünde birinci sırada, ülke genelinde 872 ilçe içinde 23. sırada yer almaktadır. Ülkemizde bölgesel kalkınma politikası çerçevesinde kurulan TR22 Bölgesi kalkınma ajansı Güney Marmara Kalkınma Ajansı mevcut durumda 6 Adet projeyi desteklemektedir. Bandırma ekonomik yönden bölgenin en önemli sanayi kentlerinden biridir. Sanayi tesisleri ilçe merkezinde yoğunlaşırken köylerde ise tarım ekonomik yaşamın temelini oluşturmaktadır. Özellikle Bandırma Limanının işletmeye açılması ile ilçede sanayi kuruluşu sayısı buna paralel olarak da sanayi ürünleri üretiminde önemli gelişme ve çeşitlilik kaydedilmiştir. Bandırma Limanı, İstanbul’dan sonra Marmara Denizindeki en büyük ikinci liman, ülkenin ise beşinci büyük limanıdır.

BANDIRMA SANAYİSİ

Sanayi Bandırma’nın önde gelen sektörlerindendir. Bursa-Kocaeli-İstanbul eksenine sığmayan sanayitesisleri için konumu ve ulaşım imkânları Bandırma doğal bir çekim alanı durumundadır. Bahsi geçen alanlara alternatif bir bölgedir ve ikinci bir Gebze olmaya adaydır. Bugün Türkiye’de üretilen kimyasal gübrenin %15’i, etlik civcivin %25’i, yumurtalık civcivin %20’si, beyaz etin %22’si, yumurtanın %22’si ilçede üretilmektedir. 1997 yılında Bandırma Ticaret Odası önderliğinde kurulan ve inşasına başlanan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi 2001 yılında ilk fabrikasına kavuşmuştur. OSB’nin 150 hektarlık altyapısı tamamlanarak yatırıma hazır hale getirilmiş, bölge içi elektrik ve enerji nakil hatları bitirilmiş, yollara kilit parke taşı döşenmiştir. Fabrikalara içme ve kullanma suyu verilmektedir. Enerji nakil hattı ve bölge içi elektrik bitmiş ve bölgeye elektrik verilmiştir. EPDK’dan dağıtım lisansı alınmıştır. Arıtma tesisi tamamlanıp devreye alınmıştır. Sanayisi hızla gelişen ilçe için arıtma tesisleri özel önem arz etmektedir. Atıkların doğaya işlenmeden salınması çevre için bir tehdit oluşturabilir. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nin 150 hektarlık alanda 944,444 m2 sanayi 51 parselinin 48’i satılmıştır. OSB’nin 3 adet 23,958 m2 sanayi parseli ve gerekirse kullanılmak üzere 150 hektarlık yedek alanı bulunmaktadır. Bandırma OSB Bursa, Balıkesir’e 100 km, Çanakkale’ye 175 km, İzmir’e 260 km mesafede bulunmaktadır. İstanbul ve Tekirdağ’a her gün Bandırma Limanı’ndan, Ro-Ro ve Feribot seferleri yapılmaktadır. Ayrıca, Bandırma Limanı ile demiryolu bağlantısı etüt çalışmaları başlamıştır. İlk etapta 150 hektarlık bir alanda kurulan Bandırma OSB’de, avantajları nedeniyle ileride göreceği ilgi dikkate alınarak genişleme sahası olarak 150 hektarlık yedek bir alan tahsis edilmiştir. Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapacak firmalar imar durumu, yapı ruhsatı, yapı kullanma, iş yeri açma izni belgelerini kolaylıkla alabilmektedir. Yatırımcı, organize sanayi bölgelerine tanınan teşvik sisteminin temel unsurları yatırım indirimi, gümrük muafiyeti, katma değer vergisi desteği, vergi resmi harç istisnası, düşük faizli kredi imkânları gibi avantajlardan yararlanmaktadır. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde şu andaki mevcut fabrikaların istihdam durumu 500 kişidir. Tüm fabrikaların üretime geçmesi ile birlikte bu rakam 3000’e ulaşacaktır. Ülkemizde ne kadar çok firma OSB çatısı altında üretime başlarsa, kaynaklarımız o kadar verimli kullanılabilir, kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabetin önüne daha kolay geçilebilir. KOBİ’lerin hızla organize sanayi bölgelerine çekilmesi, sanayicilerin özendirilerek OSB’lerde yatırım yapmaya teşvik edilmeleri sayesinde kayıt dışı ekonomiye önemli bir darbe vurulabilecektir.

TOPLAM PARSEL : 51 Adet (944,444.00 m2 )

SATILAN PARSEL : 48 Adet (920,486.00 m2 )

ÜRETİM YAPAN : 15 Adet

İNŞAAT HALİNDE : 11 Adet

ÜRETİM YAPMAYAN : 1 Adet

İNŞAAT RUHSATI ALAN : 35 Adet

İNŞAAT RUHSATI ALMAYAN : 16 Adet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.