bilecik belediyesi logo

Bilecik Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

Bilecik ili, Marmara Bölgesinin güneydoğusunda Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesim noktasında bulunmaktadır. Sakarya Zonu tektonik birliği içerisinde yer alan Bilecik ve çevresinde Paleozoyik’ten günümüze kadar değişen çeşitli kayaçlar türleri yüzlek verir. Bu kayaç türlerinde altın (Au), bakır (Cu), molibden (Mo), manganez (Mn), antimuan (Sb), volfram (W) gibi metalik madenler ile feldispat, kaolen, kil, manyezit ve mermer gibi endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları bulunmaktadır.

İl çevresindeki maden yatak ve zuhurlarının genellikle Söğüt ve Bözüyük ilçeleri çevresinde yoğunlaştığı görülür. Söğüt-Korundanlık altın zuhuru 1.17 gr/ton Au tenörlü olup, 15.695 ton görünür rezerv tespit edilmiştir. Bözüyük-Muratdere (Cu-Mo) sahası % 0.25 Cu eş değer tenörlü bir sahadır. Sahada 5.265.526 ton Cu+Mo rezervi belirlenmiştir. Söğüt-Dudaş Volfram sahası 10.000 ton mümkün rezerve sahip olup, % 0.4 WO3 içermektedir. İl’in güney ve güneybatısında yer alan manganez yatak ve zuhurlarında geçmiş yıllarda 1.000 ton üretim yapılmış olup, ortalama Mn tenörü % 19.45’tir.

İl genelinde işletilmiş ve halen işletilen pek çok edüstriyel hammadde yatak ve zuhuru bulunmaktadır. Bunlardan biri de Bozüyük-Söğüt feldispat sahasıdır. Geçmiş yıllarda işletilen sahanın toplam alkali içeriği %9 olup, 177.310 ton mümkün rezerv tespit edilmiştir. Zaman zaman işletilen diğer bir yatak Söğüt-Yeniköy kaolen yatağıdır. Bu saha % 13-18 Al2O3 ve % 0.2-1.7 Fe 2O3 tenörüne sahiptir. Toplam mümkün rezerv 1.000.000 ton olarak belirlenmiştir. Diğer kil sahaları Söğüt-Inhisar-Sakızbeli-Tilkili-Ceylan-Ceyhan, Küre-Avdan, Çaltı-Akçaalan ve Yakacık’ta yer alır. Sahaların Al2O3 içeriği % 9.38-33 ve % Fe2O3 içeriği % 1-16 arasında değişir. 10.618.072 ton görünür+muhtemel, 5.800.000 ton muhtemel rezerve sahip olup halen bir kısmı işletilmektedir. İlde Bözüyük-Ören köy ve Ece köy de iki adet manganez cevherleşmesi bulunmaktadır. MnO içeriği Ören köyde % 47-48, Ece köyde % 39.62’dir. Ören köy muhtemel rezervi 575 ton, Ece köy muhtemel rezervi 1.050 ton olarak tespit edilmiştir. Bölgede endüstriyel hammadde olarak önemli sayılabilecek mermer yatakları mevcuttur. Bilecik pembesi-gülkurusu, Gölpazarı beji ve Söğüt beji olarak adlandırılan bu mermerlerin toplam rezervi 406.000.000 m3 olarak saptanmıştır. En büyük rezerv 400.000.000 m 3 ile Gölpazarı-Şahinler köyü sahasındadır. Bu sahada bej renkli, mikritik kalsitten oluşan mermerlerin çatlak ve boşluklarında sparitik kalsit dolguları izlenir. Sertliği 4, yoğunluğu 2.74 g/cm3, porozitesi % 0.4’tür. Taşçılar ve Çukurören sahasında ise mermerler pembe/bej hamur içinde gülkurusu-pembe damar ve mercek oluşumludur. Sertliği 4, yoğunluğu 2.72 g/cm 3, porozitesi % 0.5 ve rezervi 1.000.000 m 3’tür. Söğüt sahası mermerleri Bej renkli, mikritik dokulu kriptokristalin kalsit ve dolomit kristallerinden oluşmuştur. Sertliği 3-4, yoğunluğu 2.73 g/cm3, porozitesi % 0.659 olup, 5.000.000 m3 jeolojik rezerv tespit edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.