bolu belediyesi logo

Bolu Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

Bolu ili İstanbul ve Ankara arasında yer alan, zengin tarım ve turizm potansiyeli olan, 9 bin dolayında öğrencisi olan bir üniversite kenti özellikleriyle, ülke ekonomisi aç ısından önem arz eden bir ilimizdir. Bolu 1999 yılında meydana gelen depremlerden etkilenmiş, aynı yıl Bolu iline bağlı Düzce ilçesinin il olması ve bazı ilçe, bucak ve köylerin bu ile bağlanması ile Bolu ilinin demografik, ekonomik ve sosyal yapısında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu gelişmeler ve 8. Plan çerçevesinde duyulan ihtiyaç, Bolu ili için bir “İl Gelişme Planı”nın hazırlanmasını zorunlu kılmıştır.

Bolu ili Gelişme Planı ile il kaynaklarının tespiti, rasyonel kullanımı; mekansal dağılımın düzenlenmesi ve il envanterinin oluşturulması, potansiyellerinin değerlendirilmesi, ilin gelişmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bolu İli Gelişme Planı, ilin beklenen kalkınmasını gerçekleştirebilmesi ve kalkınmanın merkezden çevre ilçelere yayılmasında önemli bir rol oynayacaktır. İl’in mevcut sosyo-ekonomik yapısını, potansiyellerini, sorun ve çözüm önerilerini içeren bu rapor, DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünün bundan önce yapılan benzer çalışmalarının yeni bir halkasını oluşturmaktadır. Bu rapor ile halen sürdürülen Bolu İli Gelişme Planı hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalara destek olması amaçlanmaktadır.

İl ile ilgili bazı güncel istatistiklerin DİE tarafından henüz çıkarılmamış olması nedeniyle, il ekonomisinde 1999 yılında yaşanan değişimleri istatistiksel olarak gösterme olanağı bulunamamış, ancak raporda ilin mekansal yapı, idari yapı, sosyo-ekonomik durumu, kamu yatırımları, özel sektör yatırım ve teşvikleri, eldeki veriler doğrultusunda incelenmeye çalışılmış, son olarak da ilin sorunlarına ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.