cankiri belediyesi logo

Çankırı Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama E-Belediye

Çankırı, Orta Anadolu Bölgesi’nin kuzeyinde, 32 0 03′ ile 34 doğu meridyenleri ve 40 0 ile 41 0 01′ 03′ 0 30′ kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. İç Anadolu ile Batı Karadeniz Bölgesi geçiş alanında bulunan yerleşim, güneyde Ankara ve Kırıkkale; batıda Bolu; kuzeybatıda Karabük; kuzeyde Kastamonu ve doğuda Çorum illeriyle komşudur.

Yüzölçümü 7490 km2 olan Çankırı il merkezinin denizden yüksekliği 750 m.’dir. Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı olmak üzere 11 ilçesi, 367 köyü, 19 kasabası ve 2 bucağı bulunmaktadır.

İl topraklarının büyük bir bölümünü dağlar ve platolar oluşturmaktadır. İlin kuzeyinde uzanan Ilgaz Dağları 2587 m.’ye ulaşan zirveleri ile en önemli yükseltiler olup, çoğunlukla ormanla kaplı alanların bulunduğu bölgelerdir. Çankırı’nın önemli yaylaları arasında Orta (Karapazar), Bozkır, Akyazı, Yapraklı, Aydos, Eldivan Ali Özü, Ilgaz’larda Karapınar, Mülayim ve San ı yaylaları bulunmaktadır. Çankırı kenti ve yakın çevresinde ova çok az bulunmaktadır. Çoğunlukla vadi şeklinde düz araziler yer almaktadır. İl içinde akan bütün akarsular değişik boyutta vadiler meydana getirmektedir. Bu alanlar sebze ve bahçeciliğe elverişli yerlerdir. Çankırı kenti ve çevresinde kışın suların toplandığı, yazın ise çekildiği birikinti gölleri dışında göl bulunmamaktadır. Merkez ilçe, Çerkeş, Ilgaz, Şabanözü, Eskipazar, Ilgaz, Kurşunlu Orta gibi ilçelerde sulama ve hayvan içme suyu amaçlı toplam 74 tane gölet bulunmaktadır.

Bölgenin jeolojik oluşumu, üçüncü jeolojik zaman içindedir. Üçüncü zamanın karakteristik oluşumlarından konglomera jips, lav, kil, marn, ojip, andezit, kalker, spilit, bazalt gibi oluşumlara rastlanmaktadır. İlin güney ve güneydoğusu volkanik arazilerden meydana gelmiş olup, alt kısmında derin tuz tabakaları oluşmuştur (Anonim, 2006). Türkiye’nin deprem kuşağında olan Çankırı, Erzincan-Adapazarı hattı üzerinde yer almaktadır. Çankırı il merkezinde olan depremler kentin kalın bir tuz tabakası üzerinde bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Karadeniz iklim kuşağından Orta Anadolu iklim kuşağına geçiş şeridi üzerinde yer alan Çankırı’da kuzeyden güneye doğru inildikçe bitki örtüsünde yoksullaşma görülmektedir. Bundan 2-3 yüzyıl öncesine kadar il topraklarının (tuzlu yöreler hemen hemen tümünün ormanlarla kaplı olduğu bilinmekte ise de, elverişsiz iklim koşulları, orman yangınları, düzensiz kesimler ve otlatma gibi nedenlerle bunların büyük bir bölümü yok olmuş ya da verimsizleşmiştir (Anonim, 1998).

Karadeniz iklim kuşağından Orta Anadolu iklim kuşağına geçiş şeridi üzerinde yer alan Çankırı’da kuzeyden güneye doğru inildikçe bitki örtüsünde yoksullaşma görülmektedir. Bundan 2-3 yüzyıl öncesine kadar il topraklarının (tuzlu yöreler dışında) hemen hemen tümünün ormanlarla kaplı olduğu bilinmekte ise de, elverişsiz iklim koşulları, orman yangınları, düzensiz kesimler ve otlatma gibi nedenlerle bunların büyük bir bölümü yok olmuş ya da verimsizleşmiştir (Anonim, 1998).

Doğal sit alanı bulunmayan Çankırı’da 26 adet arkeolojik sit alanı, 1 adet kentsel sit alanı ve 1 adet de tarihi sit alan ı olmak üzere toplam 28 adet sit alanı bulunmaktadır.

Çankırı kent merkezi ve yakın çevresinde yer alan kültürel peyzaj değerleri arasında ise; Cemaleddin Ferruh Darülhadisi (Taş Mescit), Saat Kulesi, Çankırı Kalesi, Karaköprü Bahçeleri, Şehit Üsteğmen Hakan Kandemir Park ı, 80. Yıl Cumhuriyet Parkı, Karatekin Parkı , Ergenekon Parkı, Alparslan Türkeş Parkı, Orman Fidanlığı Mesire Yeri, Bülbül Pınarı Mesire Yeri, Kadın Çayırı Mesire Yeri, Derbent Şehitliği ve Mesire Yeri, Çerkeş Orman Fidanlığı Mesire Yeri, Seybeli (Işık Dağı) Orman İçi Mesire Yeri, Karaören Göleti Mesire Yeri, Büyük Yayla, Kırkpınar ve Bozan Yaylaları, Ilgaz İlçesi ve Ilgaz Dağı Doruk Mevkii, Başdut Kaya Mezarları, İndağı Kaya Mezarları ve Cendere (Salman) Höyük, Sakaeli Köyü Kaya Mezarları, Bayramören Köprüsü, Akbaş Köyü Köprüsü, Çaylı Köyü Köprüsü, Tuz Mağarası ve Çavundur Termal Kaynağı yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.