didim belediyesi logo

Didim Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama E-Belediye

Çalışma alanın jeolojik çalışmaları 4 etapta onaylanmıştır. Bunlar, 11.01.2016 tarihli onaylı Aydın ili Didim ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi’nde 247 hektarlık alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik etüt, 04.01.2016 tarih onaylı Aydın ili Didim ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi’nde 130 hektarlık alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik etüt, 11.02.2016 tarihli onaylı Aydın ili Didim ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi’nde 20 ve 36 hektarlık alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik etüt, 11.02.2016 tarihli onaylı Aydın ili Didim ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi’nde 12 hektarlık alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik etütdür.

Çalışma alanında eğim dereceleri genel olarak %0 – 30 arasında değişmektedir. Kaya ortamların bulunduğu alanlarda eğim % 10 – 30 arasında değişmekte hatta kireçtaşlarında yeryer falezler bulunmaktadır. Açılan sondajlarda alüvyon birimde 2,00 – 5,00 m derinlikte yer altı suyuna rastlanmıştır.

Çalışma alanın jeolojik yapısı; stabilize açısından problemsiz, kütle hareketleri ve yüksek eğim açısından tehlike arz etmeyen ve inceleme alanında eğimin % 0 – 30 arasında olduğu Neojen yaşlı Killi Kireçtaşı ile temsil edilen alanlardır. Yerleşime uygunluk haritasında UA-2 simgesi ile belirtilmiştir.

Alüvyon birimler, zemin parametreleri açısından genel olarak problemli birimlerdir. Bu birimlerde düşük taşıma gücü, oturma, kazı stabilite sorunları muhtemel zemin sorunlarıdır. Zemin parametreleri açısından alüvyon birimleri içerisindeki şevlerinde kısa ve uzun vadede stabilite sorunları yaşaması muhtemeldir. Bu alanlarda her türlü kazı şevi iksa tedbirleri (palplanj, istinat, perde v.b) ile emniyete alınmalıdır. Bu alanları 1/1000 ölçekli yerleşmeye uygunluk haritasında ÖA-3 simgesiyle verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.