duzce belediyesi logo

Düzce Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama E-Belediye

Düzce, Batı Karadeniz Bölgesi’nin Bartın’dan sonra en küçük ili (2.593 km2) olup, kuzeyde Zonguldak, doğu ve güneyde Bolu ve batıda Sakarya illeriyle sınırlıdır. Akçakoca İlçesi ile Karadenize açılan Düzce İli, 30km. uzunlukta bir kıyıya sahiptir.

İl’in en büyük yerleşmesi olan Merkez İlçe Düzce; ticaret, hizmet, sanayi ve küçük sanayi işlevleri yüklenmiş, son yıllarda yükseköğretim hizmetleri gelişen 4. kademe kentsel merkezdir. Akçakoca 3. kademe kentsel merkez; Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ise ticaret, hizmet ve tarımsal üretim işlevli 2. kademe merkezlerdir.

Düzce İli coğrafi bakımdan, Ankara ve İstanbul metropollerinin orta yerinde olmasına rağmen, fiziki eşikler ve İstanbul metropolünün Ankara’ya oranla daha etkin olması nedeniyle, İstanbul’un etki alanında kalmakta, bununla birlikte sağlık ve eğitim gibi bazı hizmetleri Ankara’dan almaktadır.

Çevre Düzeni Planı: Düzce, Bolu İli’ne bağlı bir ilçeyken, Bolu Valiliği tarafından Bolu İli Çevre Düzeni Planı çalışmaları başlatılmış ve söz konusu plan çalışmaları bitme aşamasında iken deprem felaketi yaşanmıştır.

Depremin ardından Düzce’nin il olması ile Düzce Valiliği çevre düzeni planının yeniden yapılması için girişimler başlatmıştır.

İmar Planları: Düzce’nin imar planı ilk defa 1950 yılında yapılmıştır. 1963 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ikinci imar planı yürürlüğe girmiş, 1987 yılında onaylanan üçüncü planda yapılan değişikliklerden sonra 1994 yılında imar planı revizyonu ve ilave imar planı yaptırılmıştır. Ancak son depremlere kadar yaşanan plan değişiklikleri (Düzce Belediyesi’nin verilerine göre yaklaşık 2000’e yakın plan değişikliği) sonucu imar planlarının uygulanmadığı görülmüştür. Özellikle güneyde hızlı ve plansız gelişmeler yaşanmış, planların önerdiği resmi kurum ve donatı alanları, ana ulaşım bağlantıları ile yeşil alanların büyük bölümü gerçekleşmemiş, özellikle kent merkezinde kat artırımı ile yoğunluk artışına gidilmiştir.

Afetzede Yerleşim Alanı İmar Planı: 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım’da Düzce’de yaşanan büyük depremlerden sonra hasar tespit ve hak sahipliği çalışmaları tamamlanmış olup, 7.318 aile kalıcı konut, 345 aile konut satın alma ve 3.258 aile de kendi konutunu yapma kredisi almaya hak kazanmıştır.

Kalıcı konutlar için Düzce kent merkezinin kuzeydoğusunda, merkeze yaklaşık 6 km. uzaklıkta, Nalbantoğlu ve Sallar Köyleri arasında 329 ha.’lık bir alan yeni yerleşim yeri olarak seçilmiştir. Yapılan çalışmalarda 187 ha. Alan (319 parsel şahıs arazisi) kamulaştırılmış ve kamulaştırma bedeli olarak 7 trilyon mülk sahiplerine ödenmiştir. Geriye kalan 142 ha.’lık alan ise kamu arazisidir. Seçilen alanın 10 500 kalıcı konuta göre imar planı hazırlatılmış; konutların altyapısı İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 9 firmaya yaptırılmış; 7000 kalıcı konutun 4 yapım işi de Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 14 firmaya ihale edilmiştir. Kalıcı konutların inşaatları halen devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.