Gelibolu Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

SEKTÖREL KARARLAR
Çanakkale Gelibolu İlçesi sektörel yapılanma içerisinde 2040 yılı plan projeksiyonu dâhilinde sektörel faaliyetlerinde ilk sırada hizmetler yer almakta olup bu sektörü sırası ile tarım ve sanayi sektörü izlemektedir. Hizmetler sektörü alt sektör faaliyetleri kapsamında turizm sektörü desteklenebilir niteliktedir. Yerleşim ilçe statüsü itibariyle eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinde kırsal ihtiyacın karşılanmasına yönelik gereksinimlerde dikkate alınmalıdır.

ÇEVRESEL KARARLAR
Yerleşim için kültürel ve çevresel değerlerin korunması kapsamında tarım alanları, sit alanları, zeytinlikler, kıyı alanları, orman alanları ve ağaçlık alanların nitelikleri doğrultusunda korunması / geliştirilmesi gerekmektedir. Yerleşimin tamamı 3.Derece Doğal Sit Alanı dâhilinde yer almaktadır.

MEKÂNSAL KARARLAR
Gelibolu yerleşimi için 2040 yılı Plan Projeksiyon döneminde mekânsal kullanımlar açısından; yürürlükteki İmar Planları ile öngörülmüş mekânsal kullanımlar dışında, yerleşim merkezi kuzeyinde yasal, yapay ve doğal eşikler dikkate alınarak gelişme alanları genişletilmekle birlikte yerleşimin kuzeydoğusunda Tercihli Kulanım Alanı ve Turizm Tesis Alanı önerilmiştir. Yerleşim için yapay eşikler kapsamında yerleşim merkezinde yer alan askeri alan gelişme yönünü şekillendirmiştir. Bu kapsamda yerleşim için gelişme yönü olarak kıyı yönünde doğu ve batı yönleri belirlenmiş olup kıyı yerleşim merkezinin batısı Sanayi ve Depolama kullanımlarına ayrılmıştır. Ayrıca kuzeye doğru karayolu kenarı Kentsel Servis Alanı olarak düzenlenmiştir.

Çanakkale Gelibolu ilçesi bütününde çevre düzeni planı hedef yılı olan 2040 yılı için plan kabul nüfusu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.