gonen belediyesi logo

Gönen Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

Gönen, Balıkesir ilinin 20 ilçesinden biridir. Balıkesir ilimiz Anadolu Yarımadasının kuzey batısında Marmara ve Ege Bölgelerinde yer almaktadır. Yüzölçümünün büyük ve önemli bölümü Marmara Bölgesindedir. Balıkesir iline bağlı ilçe sayısı 20’dir. Bunlar Merkez İlçeler Bütünsel Yaklaşım Korumacı Yaklaşım Sürdürülebilir Büyüme ve Gelişme Yaklaşımı Planlama ve Uygulama Sürecine Katılım olan Karesi ve Altıeylül ile Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Marmara, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk’tur. 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) raporlarına göre Balıkesir İli nüfusu 1.162.761 kişidir. En yoğun nüfusa sahip ilçeler Altıeylül ve Karesi ilçeleridir. Karesi ve Altıeylül ilçelerini sırası ile Bandırma ve Edremit takip etmektedir. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2019). Gönen ilçesi, Balıkesir’e bağlı merkez ilçeler dışında kalan ilçelerinden Bandırma ve Edremit’ten sonra üçüncü en fazla nüfusa sahip ilçesidir. Merkez ilçeler dahil edildiğinde 5. en fazla nüfusa sahip ilçesidir. Dursunbey ve Sındırgı ilçelerinden sonra Balıkesir’in en büyük alana sahip üçüncü ilçesidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Gönen için yer alan bölümde sektörel, çevresel ve mekansal kararlar bölümlerinde aşağıdaki politika, saptama ve öneriler yer almaktadır.

GÖNEN SEKTÖREL KARARLAR
Balıkesir Gönen İlçesi sektörel yapılanma içerisinde 2040 yılı plan projeksiyonu dâhilinde sektörel faaliyetlerinde ilk sırada hizmetler yer almakta olup bu sektörü sırası ile tarım ve sanayi sektörü izlemektedir. Yerleşim ilçe statüsü itibariyle eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinde kırsal ihtiyacın karşılanmasına yönelik gereksinimlerde dikkate alınmalıdır. Hizmetler sektörü alt sektör faaliyetleri dikkate alındığında İlçe için turizm geliştirilebilir niteliktedir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yerleşimin güneybatısında Gönen Ekşidere Termal Turizm Merkezi yer almaktadır. Tarım ürünlerine dayalı olarak niteliğin korunması/geliştirilmesi yönünde yaklaşımlar desteklenecektir.

GÖNEN ÇEVRESEL KARARLAR

Yerleşim için kültürel ve çevresel değerlerin korunması kapsamında tarım alanları, orman alanları ve ağaçlık alanların nitelikleri doğrultusunda korunması /geliştirilmesi gerekmektedir. Yerleşim merkezinin güneybatısı haricinde yerleşimin hemen hemen tamamı sulama alanı dâhilinde yer almakta olup bu alan içerisindeki faaliyetler tarımsal üretim yönünde geliştirilmeli ve bu kapsamda toprak ve su kirliliği oluşmamasına dayalı Alt Ölçekli Plan Uygulamalarında plan kararları üretilmelidir.

GÖNEN MEKÂNSAL KARARLAR

Gönen yerleşimi için 2040 yılı Plan Projeksiyon döneminde mekansal kullanımlar açısından; Yürürlükteki İmar Planları ile öngörülmüş mekansal kullanımlar dışında, yerleşim kuzey batısında gelişme alanı önerilmiştir. Bu kapsamda yerleşim için gelişme yönü olarak yerleşimin doğusunda ve güneyinde gelişme alanı şeklinde planlanmıştır. Bu kapsamda yerleşim için gelişme yönü olarak kuzeybatı, doğu ve güneybatı yönleri belirlenmiş olup yerleşimin kuzeydoğu yönü Sanayi ve Depolama Alanı kullanımlarının yanı sıra, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının yapılmasının öngörüldüğü Kentsel Servis Alanı olarak
belirlenmiştir. Gönen ilçesi bütününde çevre düzeni planı hedef yılı olan 2040 yılı için plan kabul
nüfusu 116.435 olarak verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.