isparta belediyesi logo

Isparta Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

Isparta kent merkezine yönelik imar çalışmaları ilk olarak 1938-1943 yılları arasında Prof.Dr. Ölsner tarafından hazırlanan nazım imar planı ile başlatılmıştır. 1945’te ise Kemal Ahmet Aru tarafından uygulama imar planı hazırlanmıştır (Demirci, 2011). Planlarda Hükümet Meydanı ile Tren Garı İstasyonu önünde bulunan meydan, İstasyon caddesi ile birbirine bağlanmıştır. Çift yönlü ve 20 metre genişliğindeki aks refüjü, ağaçlık alanları, Valilik Konağı, Garnizon Komutanlığı, eğitim alanları ve modern konutları ile Cumhuriyet’in getirdiği yeniliklerin simgesi niteliğini taşımaktadır (Çetin, 2012). Sonraki imar planı Y. Mimar Fahri Yetman tarafından hazırlanarak 1968 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu planın ardından 1976’da Y. Mimar Behçet Baykut tarafından 2 etap şeklinde gerçekleştirilen imar planı hazırlanmıştır. Cumhuriyet döneminde küçük üretim merkezi, yönetim ve ticaret niteliği taşıyarak, 16.000 nüfusu barındıran kent, özellikle 1950’li yıllara gelindiğinde başlayan göç olgusu ve kent merkezindeki sanayi, ticaret ve kamu yatırımları ile demografik, sosyal ve ekonomik anlamda gelişmeler yaşamıştır. Yaşanan gelişmeler sonucunda ulaşım, parselasyon ve yapılaşma durumundaki eksiklikler 2006 yılından revizyon imar planının hazırlanmasına neden olmuştur. Hazırlanan bu planda; 2.Küçük Sanayi Sitesi, Toplu Konut Alanı ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nin kente kattığı sosyal, ekonomik ve kültürel değişimin mekânsal gelişim ve plan kararları üzerine etki ettiği görülmüştür (Anonim, 2006). Kent, revizyon imar planı sonucunda kuzeye doğru yönelmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğu konum dolayısıyla Isparta-Ankara ve Isparta-İstanbul ulaşım aksları öne çıkmıştır.

Isparta kent merkezindeki kentsel dönüşüm uygulamaları 2012 yılında çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun sayesinde başlamıştır (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 2012,16,05). Isparta Belediyesi tarafından 2014 yılında çıkarılan Yüksek Yapılar Yönetmeliği, 6306 sayılı Kanun’un uygulanmasını hızlandırmıştır. Çıkarılan yeni yönetmeliğe göre, 10 kat ve üstü yapılardaki dayanıklılığı sağlayacak ölçütler belirlenmiştir (Isparta Belediyesi, 2019). 6306 Sayılı Kanun’un çıktığı günden bugüne kadar Isparta için riskli alan ilan edilmemiştir. Bu durum, sağlıklı bir riskli alan projesi uygulamasını olumsuz yönde etkilemiştir (Ataseven, 2015).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.