kayseri belediyesi logo

Kayseri Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi

Kayseri’nin tüm ilçe belediyelerini tek adresten sorgulayabilirsiniz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm ilçeleri tek merkezde toplamıştır.

Sorgulayabileceğiniz belediyeler ise şöyledir:

 • Akkışla Belediyesi İmar Durumu Sorgula
 • Develi Belediyesi İmar Durumu Sorgula
 • Bünyan Belediyesi İmar Durumu Sorgula
 • Hacılar Belediyesi İmar Durumu Sorgula
 • Felahiye Belediyesi İmar Durumu Sorgula
 • İncesu Belediyesi İmar Durumu Sorgula
 • Melikgazi Belediyesi İmar Durumu Sorgula
 • Kocasinan Belediyesi İmar Durumu Sorgula
 • Pınarbaşı Belediyesi İmar Durumu Sorgula
 • Özvatan Belediyesi İmar Durumu Sorgula
 • Sarız Belediyesi İmar Durumu Sorgula
 • Sarıoğlan Belediyesi İmar Durumu Sorgula
 • Tomarza  Belediyesi İmar Durumu Sorgula
 • Talas Belediyesi İmar Durumu Sorgula
 • Yeşilhisar Belediyesi İmar Durumu Sorgula
 • Yahyalı Belediyesi İmar Durumu Sorgula

1940’lı yıllarda, ülke genelinde geleneksel doku örüntüsü ve topoğrafik verilere dikkat edilmeden her kent için benzer biçimde hazırlanan kent planları birbirini dik kesen yollarla belirlenen ızgara sistemli parsel düzenini öngörmüştür. Önerilen bu organik dokuyu kökten değiştirici plan yaklaşımı yerel yönetimler tarafından istekle benimsenmiştir. Tekeli’nin de belirttiği gibi, “bu planlama genellikle var olan kent dokularına saygılı olmayan modernist bir planlamaydı”. Kayseri’de de 1945 tarihli Aru İmar Planı ile kentsel mekânda önemli fiziksel müdahaleler gerçekleşmiştir. Bu çerçevede söz konusu imar planının, Kayseri için, tam bir modernite projesi olduğu söylenebilir.

Kayseri için bir imar planı hazırlanması fikri 1945 yılında kısa süren belediye başkanlığı sırasında, Avukat Emin Molu tarafından önerilmiştir. Molu bu projenin gerçekleşmesi için Alman Profesör Oeslner’i Kayseri’ye davet etmiştir. Oeslner ve Kemal Ahmet Aru, birlikte Kayseri’nin imar planını hazırlamışlardır. 1946 yılında Kayseri Vilayet Gazetesi’ndeki bir haberde, bu bilgiye yer verilmektedir: “… daha büyük mikyasta ve şehrin tarihi ve eski eserleri durumunu mükemmel şekilde tespit etmek üzere de 1945 senesinde 1/500 ve 1/1000 mikyasında hâlihazır plan tanzim ve tatbike başlamıştır. Kayseri’nin mühim bir eksikliğini karşılayan ve müstakbelini sağlayan bu plan, Profesör Oelsner başkanlığında Kemal Ahmet Aru ve Ali K. Tankör tarafından vücuda getirilmiştir”.

Aru’ya göre, Kayseri ovada ışınsal bir sistemle kurulmuştur. Kale ve çevresinde başlayan ve giderek kenti konsantrik halkalar halinde saran yerleşmeler benzer doku özellikleri taşımaktadır. İmar planından da görüleceği üzere kent hemen hemen mevcut sınırları içinde kalarak, iç kaleden Kiçikapı’ya kadar ızgara planlı olarak düzenlenmiştir.

Yollar: Bu planda mevcut yol aksları genişletilerek, kent çeperlerinde (oklarla gösterilen) yeni yol aksları önerilmiştir. Burada bir başka önemli nokta, yeni planlama ile tarihi güzergâhların değişiminin esas alınmasıdır. Yeni yolların açılması ve vardığı noktalar kentlinin yön bulma kavramını da değiştirmiştir. Esas olarak anıtsal yapılar ve bazı konaklar dışında mevcut doku strüktürü tamamen ortadan kaldırılarak, geniş ve doğrusal caddelerden meydana gelen yeni kentsel eksenler oluşturulmuştur.

Aru planı ile kentin mevcut ve yeni yol akslarının, araçların da geçeceği şekilde planlanması ve kavşakların oluşturulması, kentin organik dokusunun tamamen yok edilerek daha “sentetik” bir biçime doğru evrilmesine sebebiyet vermiştir. Bilgin’in de belirttiği gibi, “plan organik değil, sentetiktir”.

Kamu Yapıları: Haritada mevcut kamu yapılarına ek olarak yeni kamu yapılarının önerildiği tespit edilmiştir. Aru planı ile “mevcut merkeze” karşı yeni Belediye Binası, Belediye Oteli, Belediye Şehir Tanıtma Müdürlüğü gibi yeni kamu yapılarından oluşan “yeni bir idari merkez” önerilmiştir. Yeni merkez, mevcut merkez ve Cumhuriyet Meydanı birbirine yakın konumda üç merkez oluşturmuşlardır.

Konut Alanları: plandan da izlendiği üzere, çıkmaz sokaklardan oluşan mevcut organik kent dokusunun üzerine ızgara plan sistemi önerilmiştir. Plana, mevcut korunması gereken konutlar, eski konut alanları ve öneri konut alanları da işlenerek, kentin çeperlere doğru büyümesi önerilmiştir.

Aru imar planının “modern” kentleşme önerisinde, ızgara plan içinde kalan adalarda iki ya da üç katlı bitişik ya da ayrık düzende, apartman ve bahçeli konut tipleri bulunmaktadır. Böylelikle Aru planı ile birbirine benzeyen yapı adalarında yeni mahalleler oluşmaya başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.