kepez belediyesi logo

Kepez Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

Planlama alanı; Antalya İli, Merkez 6 İlçe (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik) sınırları içerisinde 13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 12.09.2019 tarihli ve 1532 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sınırları değişen turizm alanlarını, mahkeme kararları ile iptal olan alanları ve alt ölçekli plan kararları arasında uyumsuzluk bulunan alanları kapsamaktadır.

6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülki sınırları haline gelmesiyle birlikte merkez ilçe sınırlarının değişmesi, Merkez ve Serik 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planları arasında dil bütünlüğü ve makroform ilişkisinin sağlanması ve güncellenen veriler doğrultusunda söz konusu Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Serik İlçelerinin sınırlarını kapsayan alanda bütüncül bir 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmıştır.

Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik İlçelerini kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.07.2017 tarih 594 sayılı kararı ile onaylanmış olup 09.10.2017 tarih 844 sayılı kararı ile kesinleşmiştir.

Kesinleşen Nazım İmar Planı çalışmalarında kullanılma üzere ilçe sınırları kapsamında 58 adet kurum dışı, 20 adet kurum içi olmak üzere planlamada altlık olacak ve planlamayı yönlendirecek tüm kurum-kuruluş görüşleri güncellenmiştir. Ancak İlçe sınırları dâhilindeki özel kanunlara tabi ve plan onama yetkisi farklı idarelerde olan; turizm alanları, turizm merkezleri, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, korunan alanlar (özel çevre koruma bölgeleri, doğal sit alanları, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, yaban hayatı geliştirme sahası vb.), özelleştirme kapsamında kalan alanlar bu planın onama sınırları haricinde tutulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.