kozan belediyesi logo

Kozan Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

Adana ilinde bulunan iki OSB’den biri Kozan ilçesinde bulunmaktadır ve ilçe merkezinin batı kesiminde yer almaktadır. İlçede tarım sektöründe yaratılan artı sermaye 90’lı yıllardan itibaren sanayi yatırımlarına aktarılmış ve ilçedeki sanayi yatırımları istihdam olanaklarını arttırmıştır. Bu nedenle ilçede dışa göç olgusu oldukça düşük seviyelerde seyretmektedir. İlçedeki bulunan OSB’de büyük oranda tarıma dayalı üretim yapılmakla birlikte son yıllarda tarım dışı endüstriyel üretim faaliyetleri de gelişmektedir. İlçedeki sanayi sektörünün büyük ölçüde tarımsal faaliyetlere dayanması tarım arazilerinin azami düzeyde korunması zorunluluğunu gerektirmektedir. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı dönemi için mekânsal planlama kararları, ilçenin tarım ve sanayi sektörlerinin ön planda olacağı bir gelişme göstereceği hedeflenerek üretilmiştir. Kozan, plan döneminde bulunduğu bölge içinde kentsel merkez niteliği taşıyacak bir ilçe olmaya devam edecektir.

Adana’da sanayi sektörünün gelişimi geçmişten günümüze tarımsal sanayi ağırlıklı olarak ivme kazanmıştır. Ancak son 15-20 yıllık süreçte bölgenin uluslararası ticaret ve lojistikte önem kazanması ile ilde tarım dışında çok çeşitli sektörlerde endüstriyel üretim gerçekleştirilmektedir. İlde endüstriyel üretim; il merkezinin doğusunda ve Kozan İlçesinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gelişme eğilimi göstermektedir. İl merkezinin doğusunda, karayolunun kuzey cephesinde yer alan OSB alanı için kuzey bölümde gelişme alanı önerilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.