mugla belediyesi logo

Muğla Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi

Muğla’nın tüm ilçelerinin imar durumunu tek adresten sorgulayabilirsiniz. Sorgulayabileceğiniz belediyeler aşağıdaki gibidir:

 • Menteşe (Merkez ilçe) Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
 • Bodrum Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
 • Dalaman Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
 • Datça Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
 • Fethiye Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
 • Kavaklıdere Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
 • Köyceğiz Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
 • Marmaris Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
 • Milas Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
 • Ortaca Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
 • Seydikemer Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
 • Ula Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
 • Yatağan Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

Muğla kenti, kültür turizmi açısından zengin denilebilecek bir potansiyel taşımaktadır. Kentin kültürel miras kaynakları arasında tarihi 2500 yıl öncesine kadar uzanan arkeolojik sit alanı Mobolla Antik Kenti, hayvan ve bitki fosillerinin yanı sıra etnografik ve arkeolojik eserlerin de sergilendiği Muğla Müzesi, Menteşeoğulları ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen camileri, mescitleri, hanları, hamamları, tarihi ticaret merkezi arasta çarşısı, açık pazarı, geleneksel sivil mimarlık örneği evleri, şehrin amblemi olarak da kullanılan bacaları, tarihi yolları, kahveleriyle de ünlü kentsel ve doğal sit alanı Karabağlar Yaylası, yöresel mutfağı, el sanatları, halk müziği, geleneksel oyunları, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen festivalleri yer almaktadır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediye’si, muhtelif kurum ve kuruluşlar kentin kültürel değerlerini korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve tanıtmak amacıyla uzun zamandır çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda kentte çok sayıda kullanımda olan veya kullanım dışı tarihi yapı koruma altına alınarak tescillenmiştir. Bu anıtsal ve sivil mimari yapılarının bir bölümü restore edilerek turizme kazandırılmıştır. Bu çalışmaların bir ürünü olarak son dönemlerde Muğla kentini ziyarete gelen turist sayısında geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında bir artış yaşanmıştır. Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarına günübirlik, gidiş dönüş mesafesinde olan kente, seyahat acenteleri ve tur operatörleri günübirlik turlar düzenlemektedirler. Bu turlar yöresel ve organik ürünlerin satıldığı Açık Pazar’ın kurulduğu Perşembe günleri gerçekleştirilmektedir. Ancak uluslararası etkinlikler ya da istisnalar haricinde kentin genellikle günübirlik konaklamasız veya bir gece konaklamalı tercih edilmesi kültür turizminde bir marka olma hedefine ulaşılmadığını göstermektedir.

Muğla kentinin kültür turizminde bir cazibe merkezi olması esasen korumacılık faaliyetlerine bütüncül yaklaşılması, turizmde farkındalık oluşturulması ve sit alanlarındaki nüfusun ekonomik refahı ile yakından ilişkilidir. Geleneksel sivil mimarinin en güzel örneklerinin yer aldığı sit alanındaki yapıların onarımı için yetkili makamlardan uzun prosedürlerle izin alınması gerekliliği ve maddi olanaksızlıklar evlerin ve sokakların bakımsız kalmasına yol açmıştır. Özgün dokunun bozulmadan konutların restore edilmesi ve yaşayanlar ile ziyaretçilerin ihtiyaç duyduğu altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Kent halkının turizm konusunda bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Kent merkezi ve Karabağlar Yaylası’ndaki en iyi korunmuş tescilli konutların ev sahipleri tarafından pansiyon, butik otel ya da müze ev olarak kullanılması teşvik edilmelidir.

Turizmin en önemli sacayaklarından biri de tanıtım ve pazarlamadır. Muğla kentinin kültür turizminde yerini alması ve öteki destinasyonlarla rekabet edebilecek konuma gelebilmesi açısından turizm kaynaklarının tüketicilere duyurulması ve satılması oldukça önem arz etmektedir. Bu doğrultuda tanıtım filmlerinin hazırlanması, yurtiçi ve yurtdışında turizm ve kent odaklı fuarlarda Muğla kentinin tanıtılması, kitapçıkların, haritaların, broşürlerin dağıtılması, sosyal medya ve bilgi teknolojilerinden optimum yararlanılması, seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile koordinasyon kurulması gerekmektedir. Sonuç olarak Muğla kentinin kültür turizminde hedeflediği konuma erişebilmesi için yerel yönetimlerin, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitenin ve yerli halkın ortak akıl ve sorumlulukla eşgüdümlü çalışmalar yürütmesi gerekmektedir. Korumacılık bilincinin ön planda olduğu uzun erimli strateji ve yatırımlarla kentin kültürel miras potansiyelinin ortaya çıkarılması ve tanıtılması durumunda turizmin kentin gelişimi üzerindeki etkisinin artması öngörülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.