ordu belediyesi logo

Ordu Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

Ordu kenti Doğu Karadeniz kıyı yerleşmelerinin tipik yerleşme özelliklerini taşır. Bütün kıyı yerleşmelerinde olduğu gibi denize doğru uzanan bir tepe ve bu tepenin doğuya bakan yamacında ilk şehir kurulmuştur. Gene tipik Karadeniz yerleşme özelliği olarak ticaret düz alanlarda konumlanmıştır. Kent merkezinde ticaret ızgara sisteminde küçük adacıklar şeklinde gelişmiş, kent merkezinden uzaklaştıkça üst katlarda konut alanları kendini göstermiştir. İlk yapılan planlamalarda (1949 ve 1961 onaylı imar planları) yolların dar olması, donatı alanlarının bırakılmayışı nedeniyle ticaret ve konut fonksiyonlarının iç içe bulunduğu özellikle kent merkezine yakın yerleşim bölgelerinde (Yeni mahalle, Bucak, Selimiye, Subaşı) sağlıksız ve donatısız mekânlar oluşmuştur. Kentin gelişmesiyle birlikte bu bölgelerdeki nüfus artışına karşılık yeterli donatı alanlarının bulunmayışı kentsel yaşam açısından olumsuzluklar doğurmuştur.

1960’lı yılardan sonra sahil karayolunun yapılmasıyla birlikte gelişme doğudaki düz alanlara kaymıştır. Böylece sahil karayolu kent makro formunu belirleyici ana unsur olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle Civil Irmağı ile Melet Irmağı arasındaki düz alanlarda 1983 öncesi plan olmayışından kaynaklı hisseli parselasyon sonucu birbirinden kopuk, donatısız, sağlıksız ve tamamı kaçak kırsaldan gelen göçün oluşturduğu yerleşmeler oluşmuştur. 1983 yılında hazırlanan plan mecburi olarak bu bölgeleri gelişme alanı ilan ederek plansız yerleşmeleri plan dâhiline sokarak planlı gelişmeyi sağlamıştır. 1990 yılında Cumhuriyet, Kumbaşı ve Kuğukent çevresinin planları yapılarak uygulamaya geçilmiştir. Bu bölgelerde plan yapılmasının ana hedefi daha önce plan olmayışından kaynaklı oluşan kaçak yapılaşmaların önüne geçmek olmuştur. Bu hedefte de başarılı olunmuştur ancak birinci derece tarım arazileri imara açılmış ve şehir olması gerektiğinden çok daha fazla bir alana yayılmıştır. Böylelikle kent geniş bir alana yayıldığı için belediye hizmetleri tam ve sağlıklı olarak her yere götürülememekte götürülse bile hizmetten yararlanacak gerçek nüfus hiçbir zaman oluşmayacağı için verimli olamamaktadır. Ayrıca kentin gerek merkezi gerek gelişme alanları şantiye şehir görünümünden kurtulamamaktadır.

Ordu kentinde rekreasyon alanı olarak en önemli yeri kentin batısında yaklaşık 460m yükseklikte bulunan Boztepe’dir. Boztepe mevcut doğal potansiyellerinin bulunmasına rağmen günümüze kadar ne yazık ki yeterince değerlendirilememiş ancak son zamanlarda halkın ve turistlerin ilgisi ile gündemi işgal etmektedir. Kent merkezinde sahil parkı ve yine şehir merkezi içinde birkaç park dışında önemli bir yeşil alanı mevcut değildir. Ancak yeni gelişme alanlarında imar planında yaklaşık 250 hektar yeşil alan önerilmiştir. Kentin gelişimine paralel olarak bu parklar halkımızın hizmetine açılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.