sanliurfa belediyesi logo

Şanlıurfa Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, GAP’ın merkezinde yer alan Şanlıurfa en eski yerleşim yerlerinden biridir. Şanlıurfa, kültür ve medeniyetin dünyaya yayıldığı bölge olarak kabul edilen ve arkeoloji literatüründe “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan topraklar üzerinde yer almaktadır. Mezopotamya olarak bilinen geniş alanın kuzeyinde yer alan Şanlıurfa, Güneydoğu Toroslar’ın güneyi ile eski kara kütlesi olan Arap platformunun kuzey kesiminde kurulmuştur. İlin kuzeyinde yer alan dağların yükseltileri güneye doğru azalmakta ve dağlar güneyde yerini geniş ovalara bırakmaktadır. Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu iklim bölgesine dâhil olmakla beraber Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.

Ekim 2000 nüfus sayımı sonuçlarına göre GAP bölgesinde 6,5 milyon kişi yaşamakta olup, Türkiye nüfusunun yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. Son 15 yılda Türkiye nüfusu yılda ortalama %2,3 oranında artarken, aynı dönemde Bölge nüfusu ortalama %3,2 oranında artmıştır. 2000 yılı değerlerine göre Türkiye’deki ortalama doğurganlık hızı 2,53 iken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 4,86 olarak kaydedilmiştir. Aynı şekilde ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye ortalamasında 4,5 kişi iken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hane halkı ortalaması 6,5 olarak hesaplanmıştır. İller itibariyle nüfuslar ve ortalama yıllık değişim oranlarının bulunduğu Çizelge 1 incelendiğinde en büyük artış oranlarının Şanlıurfa’ya ait olduğu görülmektedir.

Büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Şanlıurfa’nın önemini birkaç bakımdan ele almak mümkündür. Bunlardan birincisi, akarsulara yakın olması ve ticaret yollarının kesiştiği noktada olması itibarı ile sahip olduğu stratejik konumdur. Bölge boyunca akan önemli nehirlerden Fırat, bu şehrin en önemli kaynaklarından biridir. GAP ile bölgenin kaderinin değişmesinde rol oynayacak olan Fırat, Şanlıurfa topraklarının can damarıdır. Fırat, Siverek ilçesinin Dağbaşı bucağı yakınlarındaki Mektalan Geçidi’nden Şanlıurfa’ya girer. Birecik ilçesinin batısında Suriye topraklarına giren Fırat’ın Şanlıurfa içindeki bölümünün uzunluğu 270km civarındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.