soke belediyesi logo

Söke Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

İmar Durumu Sorgulama Kent Rehberi E-Belediye

Aydın İline bağlı olan Söke İlçesi; coğrafi konumu, iklimi, tarım topraklarına sahip olması nedeniyle Aşağı Büyük Menderes Havzası’nın en önemli merkezlerinden biridir. İzmir, Denizli, Muğla İlleri ve Ege Denizi ile çevrilidir. Söke; Kuşadası, Didim, Bodrum gibi turizm merkezlerini kara yolu ile birbirine bağlayan yolların üzerinde kurulmuştur. Bu yönler itibariyle Söke önemli turizm, tarım ve ticaret yol ağlarının merkezinde yer almaktadır.

Söke şehri, bulunduğu yeri itibariyle bir vadi, dağ, ova ve deniz şehridir. Söke’yi doğu ve güneyden Beşparmak dağları çevreler. İlçe’nin kuzeyindeki Samsun dağları güneyden kuzeye doğru uzanarak Ortaklar – Çamlık eşiğinde Aydın dağlarından ayrılır. İlçe merkezi bu dağların orta kısmında ve doğu yamaçlarında yer alır. Söke ilçesinin; doğusunda Koçarlı, batısında Kuşadası, güneyinde Didim ve kuzeyinde Germencik ilçeleri yer alır.

Söke’nin genel coğrafik engebeleri çok yüksek dağlar değildir. Çevrenin en yüksek tepeleri; kuzeyde Gümüş Dağı’nda bulunan Karyağdı (1019 mt.), güneybatı istikametine uzanan Dilek yarımadasını meydana getiren Samsun dağlarının yöre halkının söylediği üç sivrilerin en yükseği olan Dilek (1237 mt.) ve mitolojik efsanesi bulunan bir bölümü Söke sınırları içinde olan güneydoğu dağ silsilesi olan Beşparmak (Latmos) dağlarında bulunan Beşparmak’tır (1367 mt.).

Söke Ovası oldukça geniştir. Ovanın ortasından Büyük Menderes nehri geçmektedir. Söke ovasına hayat veren Büyük Menderes nehri Ege Bölgesi’nin en uzun ve en büyük ırmağıdır. Büyük Menderes Söke Ovasına kavuşmadan önce güneyden Akçay ve Çine çaylarını alır. Menderes yılan kıvrımı görünüşle ovada çok yavaş yol alır. Bu görüntüsünden dolayı “Menderes” adı coğrafi terim olarak Dünya literatürüne girmiştir. “Meander Motifi” adını menderes nehrinin kıvrımlarından almıştır. Ege denizinin bir körfezi olan Söke Ovası Büyük Menderes nehrinin getirdiği alüvyonlu topraklarla dolması sonucu bugünkü konumuna gelmiştir. Zamanla alüvyonlarla dolan körfez antik dönemde önemli liman kentleri olan Priene, Miletos ve Myus gibi şehirleri denizden içeride bırakmış, Latmos körfezini Bafa Gölüne dönüştürmüştür.

Kentin içinden geçen Söke çayının iki yakası köprülerle birbirine bağlanmaktadır. Çayın sağındaki Kemalpaşa, Cumhuriyet ve Çeltikçi, solundaki Konak ve Yenicami semtleri, eski yerleşim yerleridir. Söke, Bodrum karayolu üzerinde 1.301 km2 alanı kapsamakta olup coğrafi yönden stratejik konumda ve yapıları itibariyle önemli bir kenttir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.