Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Satışına Dair Genel Yönetmelik

Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Bu Yönetmelikte geçen;
Dar gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin, büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde iki katını, diğer belediyelerde bir buçuk katını geçmeyen aileyi, Sosyal konutlar: Brüt kullanım alanı 100 m2’yi geçmeyen ve düşük maliyetli olarak üretilen konutları, Konut: Sosyal konutlar dışında kalan diğer konutları, Tahsis…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.