besiktas belediyesi logo

Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planı Plan Notları

1. Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

2. Eğitim – sağlık- kültür- dini- idari tesis (Emniyet, İtfaiye, Türk Telekom Santral Yeri, Teaş Alanı vb.) – katlı otopark gibi kamuya ait donatı alanlarında; ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak, çevre yapılanma koşullarını aşmamak kaydıyla, parsel sınırından istikamet alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylanacak avan proje ile tahkimat ve uygulama projelerine göre uygulama yapılacaktır.

3. Planlama alanının bütününde ; deprem sonrası kullanımı zorunlu olan, tehlikeli madde içeren, insanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu, değerli eşyanın saklandığı, her türlü eğitim, kültür, sağlık, askeri, resmi, idari, dini, haberleşme, iletişim, enerji, ulaşım vb. tesis alanlarında, kamuya ait her türlü yapılarda parsel ölçeğinde jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.