cekmekoy-logo

1/1000 Ölçekli Çekmeköy, Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama Planı

1. 1/1000 ölçekli Çekmeköy, Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı, Plan Paftaları, Plan Uygulama Hükümleri ile bir bütündür.

2. Planda belirlenen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ile Kentsel Yeşil Alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

3. Ticari alanlarda ve kamu kullanımına ayrılan tüm alanlarda, proje ve uygulama aşamasında mer’i İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda engelliler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

4. Bölgesel trafo gereksinimini karşılamak üzere, trafo alanları maksimum 60m²’yi geçmemek ve gerekli tedbirler alınmak kaydıyla Belediyesince uygun görülecek alanlar içinde düzenlenebilir.

5. Tüm yapılarda ayrıntılı zemin etüdü yapılmadan yapı ruhsatı verilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.