alanya belediyesi

Alanya (Antalya) 1/1000 Uygulama İmar Planları Plan Hükümleri Revizyonu

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır.

KAPSAM

Plan hükümleri revizyonu Okurcalar Mahallesi 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı onama sınırları içerisinde geçerli olacaktır. Plan hükümleri revizyonunun onaylanmasına müteakip, diğer planlara ait plan hükümleri geçersiz hale gelecektir.

Yukarıda sayılan planlar dışında 2634 sayılı turizm teşvik kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu vb. özel kanunlar kapsamında onanlı planı bulunan alanlarda ilgili plan hükümleri geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.