Bağcılar İlçe Güneyinin 1/1000 Ölçekli İmar Plan Notları

I-) GENEL HÜKÜMLER

1) TAKS ve KAKS değerleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır. Bu planın onay tarihinden sonra yapılacak %40’ı asan bedelsiz terklerde KAKS değeri kadastral parselin %60’ı üzerinden hesaplanır. Bu değer net parsel alanı üzerinden hesaplanan alanının %25’ini asamaz.

2) Kamuya ayrılan alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

3) Açıklanmayan hususlarda yürürlükteki deprem, sığınak, İSKİ, otopark ve İstanbul İmarYönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

4) Metro istasyonu ve metro güzergahından etkilenen parseller için uygulama asamasında ilgili kurum görüsleri alınacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.