Bağcılar İmar Plan Notları

1)  TAKS ve KAKS değerleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır. Bu planın onay tarihinden sonra yapılacak %40’ı aşan bedelsiz terklerde KAKS değeri kadastral parselin %60’ı üzerinden hesaplanır. Bu değer net parsel alanı üzerinden hesaplanan alanının %25’ini aşamaz.
2)  Kamuya ayrılan alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
3)  Açıklanmayan hususlarda yürürlükteki deprem, sığınak, İSKİ, otopark ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
4)  Metro istasyonu ve metro güzergahından etkilenen parseller için uygulama aşamasında ilgili kurum görüşleri alınacaktır.
5)  Plan kapsamında 15mt. ve üstü yolların kesiştiği kavşaklardan cephe alan parsellerde Ulaşım Daire Başkanlığı’nın görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.
6)  Planlama alanının bütününde ilgili kurum görüş ve önerilerine uyulmak, parsel sahiplerinin muvaffakatı alınmak ve o parseller tarafından kullanılmak üzere yan ve arka bahçeler birleştirilerek, bina ön cephe…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.