Çakmak, Ihlamurkuyu, Y. Dudullu ve Yeni Çamlıca Mahallelerinin Plan Notları

Genel Hükümler

1.   İnşaat alanı hesabı (emsal, kaks) net parsel üzerinden yapılacaktır.

2.   Eğimden dolayı birden fazla iskan katı alınamaz.

3.   Açık ve kapalı çıkmalar, eğimden dolayı çıkan iskan katı ile çatı katları emsale dahildir.

4.   Konut alanlarında, maksimum yükseklik ve blok ebatları elçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre belirlenecektir.

5.   Plan ile belirlenen ve teknik altyapı alanları ile kentsel yeşil alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.