Çekmeköy, Revizyon İlave İmar Plan Notu

Planlama alanında “İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği” esaslarına göre uygulama yapılacaktır. Kamu için ayrılan alanların terki yapılmadan uygulama yapılamaz. Deprem yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Jeolojik ve jeoteknik zemin etütleri ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

Topografik, jeolojik, biyometeorolojik, taşkın gibi nedenlerle özel önlem gerektiren alanlarda jeolojik rapor doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Otopark yönetmeliğine uyulacaktır. Eğimden dolayı kazanılan iskan katı emsale dahildir. Çekme ve çatı katı yapılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.