Dragos Uygulama İmar Planı

Dragos 3. Derece Sit Alanı Uygulama İmar Planı

İstanbul İli, Maltepe İlçesi,

Dragos 3. Derece Doğal Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

na ilişkin -9- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı incelendi. Bakanlık Makamının 03.06.2021 tarihli ve 1046626 sayılı Olur’u ile 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca tadilen onandı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.