Kadıköy, Hasanpaşa İmar Plan Notu

PLAN NOTLARI
1-  Plan Onama Sınırı; 18. madde uygulaması yapılacak alan sınırının kaldırılması önerilen alan içinde kalan 227 pafta, 499 ada, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 parseller, 1848 – 1849 – 1850 – 1851 adalar, 1852 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 1853 – 1854 – 1855 – 1856 adaları kapsamaktadır.

2-  Kamuya ait terkler yapılmadan uygulama yapılamaz.

3-  25.03.2008 gün ve M.34.0.İBB.0.14.69-310-01/92819-177465 –Bn:1008 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü doğrultusunda, Uygulama aşamasında UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenlemesi Komisyonu) kararı alınması, İstanbul Otopark Yönetmeliği’nin dikkate alınması ve Avan Proje aşamasında tekrar Ulaşım  Planlama Müdürlüğünün görüşünün alınması gerekmektedir.

4-  Belirtilmeyen hususlarda meri plan şartları ve İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.