Sultanbeyli 1/1000 Ölçekli İmar Plan Notu

1.PLAN NOTLARI
I. GENEL HÜKÜMLER
1) Bu imar planı, plan paftaları ve plan uygulama notları ile bir bütündür ve plan notları ile getirilen hükümler planın yürütülmesinde düzenleyici işlemlerdendir.
2) İstanbul İmar Yönetmeliği Madde 1.04 hükmünce, bu imar planı ile yönetmelikteki hükümler arasında uygulamada farklılık olan konularda bu imar planındaki hükümlerin önceliği vardır.
3) Planlama alanı Ömerli Barajı su toplama havza sınırı uzun mesafe koruma alanında kalmaktadır.

1 Dosyadan oluşmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.