sultanbeyli belediyesi logo

Sultanbeyli Emsal Transferi İmar Plan Notu Değişikliği

EMSAL TRANSFERİNE İLİŞKİN SULTANBEYLİ İLÇESİ K-1, K-2, K-3, K-4, G-1, G-2, G-3 BÖLGELERİ VE MECİDİYE MAHALLESİNİN BİR KISMINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ

Sultanbeyli Belediye Meclisinin, 11.06.2021 tarih 2021/30 sayılı kararı ile uygun görülen, “UİP-00844061, UİP-00739234, UİP-00643406, UİP-00493026, UİP-34027316, UİP-34019116, UİP-34098279 ve UİP-00609270” plan işlem numaralı K-1, K-2, K-3, K-4, G-1, G-2, G-3 Bölgeleri ve Mecidiye Mahallesinin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Sultanbeyli Belediye Başkanlığının 24.06.2021 tarih 2668/13585 sayılı yazısı ile 5216 Sayılı Yasa’nın 7/b maddesi gereği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiş olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.11.2021 tarih 1218 sayılı kararı ile uygun görülerek, 29.11.2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır. Bahse konu İmar Planı Değişikliği 01.03.2022-31.03.2022 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binasının 4. katında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Emsal transferine ilişkin plan notu değişikliği;

“İlçe sınırları içerisinde, Havza Sınırları dikkate alınarak, parsel veya parsellerin tamamı Temel Eğitim Öncesi Eğitim Alanları, İlköğretim Tesisleri Alanları, Ortaöğretim Tesisleri Alanları, Mesleki Ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanları, Özel Eğitim Alanları, Sağlık Tesisleri Alanları, Özel Sağlık Tesisleri Alanları, Dini Tesis Alanları, Sosyal-Kültürel Tesisler Alanları, Özel Sosyal-Kültürel Tesisler Alanları, İdari Tesis Alanları, Belediye Hizmet Alanları, Spor Alanları, Yeşil Alanlar, Otoparklar, Park Alanları, Dere Koruma Alanları, Dere Taşkın Alanları, İSKİ Hizmet Alanları, Pazar Alanları, Enerji Nakil Hatları vb. sosyal ve teknik altyapı alanlarında kalan veya kısmen bu alanlarda kalıpta yapı yapılması mümkün olmayan parseller, parselin kamuya bedelsiz terk edilmesi koşuluyla bu planlama alanında bulunan başka parselde veya parsellerde kullanılmak üzere transfer edilerek kullanılabilir. İmar transferine konu parsel veya parsellerin emsal değeri bulunduğu yapı adasının yapılaşma koşullarına göre ya da bulunduğu bölgenin yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına göre belirlenecektir. Özel donatı alanlarında kalan parsellerde, hak sahiplerinin tamamının muvafakati alınarak bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlenecek kamusal donatı alanına çevrilmeden bu plan notuna göre uygulama yapılamaz. Ticaret Alanları’na imar hakkı transferi yapılamaz. İmar hakkı transfer edilen parselde planda verilen emsal değeri en fazla % 50 artırılabilir, kullanılamayan imar hakları ise başka parsel veya parsellerde kullanılabilir. İmar hakkı başka parsele veya parsellere transfer edilen parsel veya parseller kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.”

İlgililere ilanen duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.