Ümraniye Merkez 1/1000 Ölçekli İmar Planı Plan Notları

İnşaat Nizamı İkiz Olan Yapı Adalarında:

2-1. Bitişik nizam yapılmış bina veya 7 metreden daha dar cepheli parsel var ise birkaç parseli birlikte değerlendirerek cephe genişliği 30 metreyi geçmeyen bloklar teşkil edilebilir.

2-2. Adadaki bir yoldan cephe alan parsel sayısı tek ise blok cephesi 30 metreyi geçmemek kaydıyla üçlü bir blok teşkil edebilir veya tek kalan parsele ayrık nizam uygulanabilir.

3-1. Ayrık, ikiz veya blok nizam verilmiş adalarda iki yan komşu sınırında bitişmiş bina bulunan bir parsel varsa bu parsele bitişik nizam uygulanarak blok teşkil edilebilir.Böylece teşkil eden blok boyu ada için verilen nizamın maksimum blok boyunu geçebilir. Ancak bu hükümden yararlanmak amacıyla bitişik teşekkül etmiş yapılar arasındaki parsellerin tevhidine izin verilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.