adalar ile ilgili sonuçlar

Adalar İmar Kanunu
Adalar İmar Kanunu
23.3.2012 12:16:05

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Bü...