adalar belediyesi ile ilgili sonuçlar

Adalar Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
Adalar Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
21.3.2012 14:16:58

Birinci derecede sit alanı ilan edildiği 1984 yılından bugüne imar planı çıkmayan Adaların hasretinin, 2010 yılında sona ermesi bekleniyor. Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsako...

Adalar İmar Kanunu
Adalar İmar Kanunu
23.3.2012 12:16:05

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Bü...