ağva imar ile ilgili sonuçlar

Ağva Belediyesi İmar Plan Notu
Ağva Belediyesi İmar Plan Notu
31.5.2012 00:52:12

Bu plan nisan 2000 tarihinde İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma II. Kurulu’nun ilan etmiş olduğu arkeolojik sit alanı ile doğal sit alanının Ağva Belediye sınırları içinde kalan kısmını kapsar.