akfırat imar plan notu ile ilgili sonuçlar

Akfırat Beldesi İmar Plan Notu
Akfırat Beldesi İmar Plan Notu
31.5.2012 00:54:59

Yerleşim alanları içerisinde Nazım İmar Planı’nda bu ölçekte gösterilenler dışında kalan kentsel yeşil alanlar ile sosyal ve teknik altyapı alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda gösterilecektir.