altındağ ile ilgili sonuçlar

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi
Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi
19.5.2016 18:52:36

 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 735 sayılı kararı ile onaylanan, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Altındağ Etabına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı il...