başakşehir nazım imar haritası ile ilgili sonuçlar

Başakşehir, İkitelli Sağlık Tesisi Planı
Başakşehir, İkitelli Sağlık Tesisi Planı
23.3.2012 12:42:54

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca 21.04.2010 onay tarihli Başakşehir, İkitelli'de Kayabaşı ve Tabyalar bölgesinde 2659 sayılı parselde "Entegre Sağlık Kampusü'ne" ile ilgili 1/1000'li...

Başakşehir, MNG Kavşağı Bağlantı Yolu
Başakşehir, MNG Kavşağı Bağlantı Yolu
23.3.2012 12:56:35

Başakşehir İlçesi, MNG Kavşağı 4.Etap 2.Kısım Bağlantı Yolu Revizyon Projesi'ne ilişkin 13.11.2009 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı.

Başakşehir, Şahintepe Plan Değişikliği
Başakşehir, Şahintepe Plan Değişikliği
23.3.2012 13:32:08

Başakşehir, Şahintepe Mahallesi ile ilişkin 08.10.2010 onay tarihli 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı tadilatı.

Başakşehir, Onurkent İmar Planı
Başakşehir, Onurkent İmar Planı
23.3.2012 13:34:01

Başakşehir, 07.11.2010 onay tarihli 1/5000 ölçekli İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) nazım imar planı.

2. Kısım Kentsel Dönüşüm Alanı İmar Plan Tadilatı
2. Kısım Kentsel Dönüşüm Alanı İmar Plan Tadilatı
23.3.2012 14:01:23

Başakşehir, kentsel dönüşüm ve gelişim alanıyla alakalı (Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Sıvat - Yeşiltepe Mevkii) 17.03.2011 onay tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tad...

Başakşehir Şahintepe ve Çevresi İmar Planı
Başakşehir Şahintepe ve Çevresi İmar Planı
23.3.2012 14:05:32

Başakşehir, Şahintepe ve Yakın Çevresi'yle alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar planına Başakşehir Belediye Başkanlığı'nca yapılan itirazlarla alakalı 20.04.2011 onay tarihli imar planı.