bayrampaşa e-imar ile ilgili sonuçlar

Bayrampaşa Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
Bayrampaşa Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
21.3.2012 14:34:46

1927de Bulgaristanın Filibe şehrinden göç eden ve yöreye ilk yerleşen göçmen grubuna tarım için ayrılan bölgede bağcılık yapılmış, sağmal inekler yetiştirilmek üzere Velibey (Demir...