beyoğlu belediyesi ile ilgili sonuçlar

Beyoğlu Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
Beyoğlu Belediyesi İmar Durumu Sorgulama
21.3.2012 14:39:16

2010 Avrupa başkenti olan İstanbulda Büyük Şehir Belediyesinin büyük bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçirecek. Süleymaniye, Ayvansaray, Yedikule, Zeyrek, Cankurtaran, Kumkapı, Gedikp...

Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Satışına Dair Genel Yönetmelik
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Satışına Dair Genel Yönetmelik
23.3.2012 12:15:15

Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Bu Yönetmelikte geçen; Dar...

Beyoğlu, Kasımpaşa Hasköy Caddesi
Beyoğlu, Kasımpaşa Hasköy Caddesi
23.3.2012 13:20:38

Beyoğlu'nun, Kasımpaşa Hasköy Caddesi Yol Düzenleme Projesi ile ilgili 12.07.2010 onay tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan.

Beyoğlu, Hasköy Motor İskelesi
Beyoğlu, Hasköy Motor İskelesi
23.3.2012 13:23:07

Beyoğlu, Hasköy Şehir Hatları ve Motor İskelesi Alanına ait 20.06.2010 onay tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği.

Beyoğlu, Perşembe Pazarı İmar Planı
Beyoğlu, Perşembe Pazarı İmar Planı
23.3.2012 13:42:10

Beyoğlu, Perşembe Pazarı Koruma Amaçlı 14.01.2011 onay tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı.

Beyoğlu, Bülent Demir Cad. Düzenleme İmar Planı
Beyoğlu, Bülent Demir Cad. Düzenleme İmar Planı
23.3.2012 13:45:39

Beyoğlu, Bülent Demir Caddesi Yol Rehabilitasyon Projesiyle alakalı 1/1000 ölçekli 14.02.2011 onay tarihli uygulama imar planı haritası.

Beyoğlu Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi
Beyoğlu Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi
23.3.2012 14:18:15

Beyoğlu, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesiyle alakalı 17.01.2012 onay tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı tadilatı.