derince ile ilgili sonuçlar

Derince 1/1000 Ölçekli İmar Plan Notu
Derince 1/1000 Ölçekli İmar Plan Notu
23.5.2012 01:49:24

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER 1. Bu plan ve planın uygulama hükümlerinde yer almayan konularda konumu ve ilgisine göre; yürürlükte bulunan kanun, tüzük, tebliğ, yönetmelik ve...