güneşli ile ilgili sonuçlar

Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, 2589 ada
Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, 2589 ada
9.5.2016 21:09:50

Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, 2589 ada, 33 parsele ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli 21.12.2015 tasdik tarihli plan tadilatı.