hariç ile ilgili sonuçlar

Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
17.4.2012 13:31:12

Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı deneti...