hükümleri ile ilgili sonuçlar

Emlak Vergisi Kanunu
Emlak Vergisi Kanunu
17.4.2012 13:34:00

Madde 1 – Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir. Bina tabiri: Madde 2 – Bu kanundaki bina tabiri, yapıldığı madde ne...