ibrahimağa mahallesi ile ilgili sonuçlar

Kadıköy İlçesi İbrahimağa Mahallesi İmar Plan Değişikliği
Kadıköy İlçesi İbrahimağa Mahallesi İmar Plan Değişikliği
25.2.2013 14:28:15

 Kadıköy İlçesi, İbrahimağa Mahallesi, 296 pafta, 1421 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 15.10.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama Müdürlüğü plan notu: 1: 1/1000...