imar planı ile ilgili sonuçlar

Arnavutköy İlçesi Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş Geçidi
Arnavutköy İlçesi Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş Geçidi
11.2.2013 14:30:05

 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 Tarihinde onaylanan Arnavutköy İlçesi, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş Geçişi 1/5000 ölçekli, Nazım İmar Planı Değişikliği.<...

Arnavutköy İlçesi Merkez Mahallesi İmar Plan Değişikliği
Arnavutköy İlçesi Merkez Mahallesi İmar Plan Değişikliği
11.2.2013 14:35:35

 Arnavutköy İlçesi, Merkez Mahallesi, 8 pafta8, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816 ve 2817 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli 15.09.2012 tasdik tarihli pl...

Arnavutköy İlçesi Nakkaş İlçesi Nazım İmar Plan Değişikliği
Arnavutköy İlçesi Nakkaş İlçesi Nazım İmar Plan Değişikliği
11.2.2013 14:42:02

 Arnavutköy İlçesi, 1/5000 ölçekli Nakkaş Mahallesi Nazım İmar Plan İtirazlarına İlişkin, 29.09.2012 Tasdik Tarihli Nazım İmar Plan Değişikliği. Şehir Planlama Müdürlüğü İ.B.B mecli...

Arnavutköy İlçesi Ömerli Deliklikaya Bölgesi İmar Plan Değişikliği
Arnavutköy İlçesi Ömerli Deliklikaya Bölgesi İmar Plan Değişikliği
11.2.2013 14:49:32

 Arnavutköy İlçesi, Ömerli Deliklikaya Bölgesi 1/5000 ölçekli, 17.04.2012 Tasdik Tarihli Nazım İmar Planı. Şehir Planlama Müdürlüğü plan notları: 1: Bu plan;plan notları,pla...

Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Filiboz Viranlığı İmar Plan Değişikliği
Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Filiboz Viranlığı İmar Plan Değişikliği
11.2.2013 14:57:50

 Arnavutköy İlçesi, 1/5000 Ölçekli Sazlıbosna Filiboz Viranlığı 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı, 18.06.2012 Tasdik Tarihli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı. Şehir Planlama Müdürlüğü pla...

Arnavutköy Tayakadın Köyü İmar Plan Değişikliği
Arnavutköy Tayakadın Köyü İmar Plan Değişikliği
11.2.2013 15:07:21

 Arnavutköy İlçesi, 1/5000 ölçekli Tayakadın Köyü, 16.08.2012 Tasdik Tarihli Nazım İmar Planı. Şehir Planlama Müdürlüğü plan notları. 1: Bu plan ; plan paftaları,plan notlar...

Ataşehir İlçesi İmar Plan Değişikliği
Ataşehir İlçesi İmar Plan Değişikliği
11.2.2013 15:17:09

 Ataşehir İlçesi, 279 pafta, 2635 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 19.03.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama Müdürlüğü plan notları: 1: 1/1000 ölçekli uygulama ...

Ataşehir Toplu Konut Alanı İmar Plan değişikliği
Ataşehir Toplu Konut Alanı İmar Plan değişikliği
11.2.2013 15:25:26

 İstanbul ili Ataşehir ilçesi Ataşehir Toplu Konut alanı batı bölgesi rekreasyon alanı ve muhtelif yollara ilişkin 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı  plan notları. ...