kadıköy ilçesi ile ilgili sonuçlar

Kadıköy İlçesi  Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği
Kadıköy İlçesi Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği
22.2.2013 15:38:41

 Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 154 pafta, 622 ada, 64 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 16.06.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama Müdürlüğü plan notu: 1: Plan tas...

Kadıköy İlçesi  Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği 2
Kadıköy İlçesi Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği 2
22.2.2013 15:45:42

 Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 154 pafta, 629 ada, 27 parselin az yoğun konut alanından, 51 ( Eski: 14 ve 28 ) parselin kısmen sosyal ve kültürel tesisler alanı, kısmen özel sağlık te...

Kadıköy İlçesi  Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği 3
Kadıköy İlçesi Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği 3
22.2.2013 15:58:59

 Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 154 pafta, 622 ada, 64 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 05.03.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. plan notu: 1: Sözkonusu parsel alanında, ...

Kadıköy İlçesi Bostancı Mahallesi İmar Plan Değişikliği
Kadıköy İlçesi Bostancı Mahallesi İmar Plan Değişikliği
22.2.2013 16:05:13

 Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 166 1:pafta, Eski: 702, Yeni: 3214 ada, 137 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 25.11.2011 tasdik tarihli plan tadilatı. plan notu: 1: 1/1000...

Kadıköy İlçesi Eğitim Mahallesi İmar Plan Değişikliği
Kadıköy İlçesi Eğitim Mahallesi İmar Plan Değişikliği
22.2.2013 16:09:18

 Kadıköy İlçesi, Eğitim Mahallesi, 143 pafta, 1229 ada, 3 ve 83 parsellerin tamamı, 2 ve 4 parsellerin bir kısmına ait ( Marmara Üniversitesi, Göztepe Yerleşkesi ) 1/5000 ölçekli 16.08.2012...

Kadıköy İlçesi  Fikirtepe ve Çevresi İmar Plan Değişikliği
Kadıköy İlçesi Fikirtepe ve Çevresi İmar Plan Değişikliği
22.2.2013 16:22:52

 Kadıköy İlçesi, Fikirtepe ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 17.01.2012 Tasdik Tarihli plan değişikliği. bu dosya "1" parçadan oluşmaktadır.

Kadıköy İlçesi  Fikirtepe ve Çevresi İmar Plan Değişikliği 2
Kadıköy İlçesi Fikirtepe ve Çevresi İmar Plan Değişikliği 2
22.2.2013 16:35:16

 Kadıköy İlçesi, Fikirtepe ve Çevresi 3040 ada, 4 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazına ilişkin 04.11.2011 Tasdik Tarihli plan değişikliği. bu dosya "1"...

Kadıköy  İlçesi  Fikirtepe ve çevresi İmar Plan Değişikliği 3
Kadıköy İlçesi Fikirtepe ve çevresi İmar Plan Değişikliği 3
22.2.2013 16:44:22

 Kadıköy İlçesi, Fikirtepe ve çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin, 17.01.2012 Tasdik Tarihli plan notu değişikliği. plan notu: 1: 1/1000 ölçekli ...