kadıköy imar planı ile ilgili sonuçlar

Kadıköy, E-5 Güneyi İmar Plan Notu
Kadıköy, E-5 Güneyi İmar Plan Notu
22.3.2012 21:41:31

KONUT ALANLARI AYRIK NİZAM KONUT ALANLARI TAKS=0.25 Min. Ön Bahçe=5m dir.   Min Arka ve Yan Bahçe=4m. Min. Bina Cephesi=6m dir. Teşekkül ve parselasyonun gere...

Kadıköy, Hasanpaşa İmar Plan Notu
Kadıköy, Hasanpaşa İmar Plan Notu
22.3.2012 21:44:02

PLAN NOTLARI 1-  Plan Onama Sınırı; 18. madde uygulaması yapılacak alan sınırının kaldırılması önerilen alan içinde kalan 227 pafta, 499 ada, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,...